26 Megtekintés 5 Perc

Erre számítani kell

One Must Expect

Ég. Fák. Ég. Fák. Ég. Fák.
Lombtalan gyökérszerű ágak
szabdalnak erezetet az űrbe.
Viharzöld. Sztratoszférakék.

Úgy állt a gyökerekkel benőtt
szantálfa kereszt előterében
szétlőtt fejjel, mintha zavaros
málnalekvár lenne a vérrel
kevert, lecsorgó agyvelő.

Csontokból épülő katedrális,
az ujjak finommechanikája,
Leonardo firenzei műhelye.
Mi marad utánad, utánam?

A felkarcsontból agancs nőtt.
Üveggyapottal teli orrüreg,
árulással kipeckelt száj.
Elektromágneses áramköröket
zárnak a hajszálerek.

Csarnokvízbe lógó pillák,
szakáll, mi egyre befelé nő.
A szájnyálkahártyán megjelenő
endometriózis.

A kocka börtön a sírig,
a kocka az, ami nem ereszt.
Rácsokká összehajlott
koordináta-rendszeréből
kitörni nem lehet.

A várakozással ellentétben
emberi májat nem szabad enni,
mert az egészségre káros módon
sok benne az A-vitamin,

s hiába fedi valamennyi szőr,
a test hőtartása vajmi csekély,
a kihűléshez pont elég egy
rosszul fűtött lakás, ahol
életvitelszerűen él.

Valaki segítsen a sejtanyagcserében!
Rám fonódott száz idegszövevény.
Süllyednek a Langerhans-szigetek,
a falósejtek begyulladtak.

Önmagát fogja felemészteni
innentől ez a test, erre kell
számítani. Az élő szervezet
általában önjavító rendszer,
de vannak kivételek.

Feltörni, mint tojást, a szívet.
Kikaparni az embriót.
Feltekerni hosszú, nyálkás
köldökzsinórját a nyakára.

Belakni, mint naprendszert, a szívet.
Meglátni a Fibonacci-mintát
fülkanyarban és csigaházban,
mindent magába kavaró
kozmikus örvényben.

Újabban az ég a vihar kezdetén
már nem tintakék, hanem
olyan sárga, amilyen lánggal
a meggyújtott benzin ég.

One Must Expect

Sky. Trees. Sky. Trees. Sky. Trees.
Leafless rootlike branches
shoot the midrib up into space.
Storm green. Stratospheric blue.

The overgrown roots of the
sandalwood tree stood as
if to emphasise its own head
hanging low in front of the cross,
seemingly muddled with
raspberry jam, like brains
trickling with blood.

A cathedral built out of bones,
the finger’s precision mechanics,
Leonardo’s workshop in Florence,
what will remain after you, I,
depart?

A horn grew out of the
Humerus. A nose cavity
filled with fibreglass,
a mouth glossed with betrayal.
Electromagnetic currents
constricting the capillaries.

Lashes hanging in aqueous
humour; a beard, growing
progressively inward.
The endometriosis which
appears on the oral mucosa.

A cube-like prison to the grave,
the cube is something that
does not put roots down.
There is no way to escape
from its bent bars turned
into a coordinate system.

Contrary to expectation, the
human liver should not be eaten,
because it is harmful to one’s health
being chock full of vitamin A,

And regardless of being somewhat
covered in androgenic hair,
body heat retention is rather lacking,
one could easily freeze to death
in a badly heated flat where
one habitually lives.

Someone help me with my metabolism!
A hundred nerve tissues entwined on me.
The Langerhans Islands are sinking,
the phagocytes are inflammed.

This body is going to digest itself
from here on out, that is to be
expected. The living body
is normally a self-regenerating
system but there are exceptions.

Break, just as an egg, the heart.
Remove the embryo,
wrap the long, slimy, umbilical
chord around its neck.

Settle in, just as the solar system, the heart.
Be able to see the Fibonacci sequence
in an ear canal and on a snail shell,
in the all encompassing cosmical vortex.

As of late, the sky is no longer
ink blue at the beginning of a storm,
but rather the kind of yellow which
resembles the flame of burning fuel.

 

Miriam Grunwald fordítása

1974-ben született Szegeden. 1992-ben érettségizett a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium francia tagozatán, majd a JATE Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, valamint speciális irodalomelmélet szakokon folytatott tanulmányokat. Középiskolai tanári diplomáját 1998-ban kapta meg. 2003 óta publikál; elsőként Az Irodalom Visszavág szerzője, 2004 és 2006 között az iv. hu szerkesztője is. Első kötete 2004-ben jelent meg Simon Adrienn FEAT. Janox: Válogatott versusok címmel. 2010-ben látott napvilágot Komplemente című második, 2015-ben Földerengés című harmadik, 2020-ban Tizenöt halál című negyedik és 2021-ben Az életszatyor és egyéb málhák című ötödik kötete. 2010 és 2014 között a Gondolat Kiadó szöveggondozója. 2010 és 2012 között a Dokk irodalmi portál, 2014 óta a Holdkatlan szépirodalmi és művészeti online folyóirat szerkesztője, 2017–2019 között az Irodalmi Jelen kritikarovat-szerkesztője. 2020–22 közt a Magyar Napló Kiadó szerkesztője, 2023-tól az Athenaeum Kiadó szerkesztője. Verseit, irodalomkritikáit a Látó, a Székelyföld, a Bárka, az Alföld, a Kortárs, a Dokk, a Hévíz, A Vörös Postakocsi, az Ambroozia, a Spanyolnátha, az Eső, az Apokrif, a Szófa közli. 2013-ban, 2018-ban és 2021-ben NKA-ösztöndíjas, 2019-ben Bella István-díjas. 2022 óta a Szépírók Társasága tagja.