Vasárnap ebéd után a fiúk neteznek, Kamilla locsol

Vasárnap ebéd után a fiúk neteznek, Kamilla locsol

„1948-ban született Miskolcon, kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is itt él. A Zrínyi Gimnázium után az Egri Tanárképző Főiskolán végzett magyar-rajz szakon. Az élet szépségeinek ez a két területe vonzotta már gyermekkora óta: a rajzolás és az olvasás. Foglalkozását és szabadidejét is az irodalom és a képzőművészet szeretete, sikeres – vagy csak kedvelt? – művelése töltötte, tölti be. Az iskolai képzésen túlesve a különböző társaságok, egyesületek, csoportok tagjaként igyekezett kifejezőeszközeit gazdagítani, amelyekkel reményei szerint a látvány leképezésén, megragadásán túl az érzéseket, gondolatokat is közvetíteni tudja. Műveiben a mesélés, a történet sokszor birkózik, (néha felülkerekedik) az elvont képi világgal. Bár elsősorban az egyedi és a sokszorosító grafikában érzi otthon magát, az akvarellnek, az olajnak vagy az akriltechnikának sem tud ellenállni, ha elragadja egy korhadó fatörzs, egy leomló fal, egy dülöngélő kerítés látványa, a táj ritmusa, fényei és árnyékai. A Diósgyőri Vasas Képzőművész Egyesület és a BAK Képzőművészeti Egyesület megszületésében, felnövekvésében és életben tartásában is jelen volt, van, részt vesz kiállításokon, alkotótáborokban, közös rendezvényeken. 14 önálló kiállítása volt a városban és a megyében.”