13 Megtekintés 11 mp

Tompa kései bűnbánata

Tompa kései bűnbánata amiatt, hogy tűzbe veté Petőfi leveleit

„Hisz nem valék én szomorú,
Kínommal is vígan voltam én;
Tűz és láng lakta keblemet
S megégetett!
Megégetett pályám felén.”

Nem tudom, hogy elmondjam-e,
Pontosan már nem emlékezem,
Miként jöttek ilyen napok:
Hunyni látszó
Parázs éledt föl éberen,

És nemcsak a fényre éhes
Tűzhely torka villogott felém,
Énbennem is pusztítóan
Lángra kapott,
S megégetett pályám felén.

Nem tudom, hogy elmondjam-e,
Mert egyre nő a bűnbánatom,
A nélküle-de-vele-se
Holt barátom
Éltem felét perzselé nagyon.

Hisz azóta engemet is
Titkon „titkos féreg foga rág”,
Mióta sok forró szava
Hamuvá lett,
S e máglyán maradt az ifjúság.

Szekszárdon született 1944. június 30-án. Tolnán volt kisdiák, a középiskolát Szekszárdon végezte. Diplomát Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Fõiskola magyar-könyvtár szakán szerzett. Jelenleg Szekszárdon, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár irodalmi szakreferense. Eddig három verseskötete (A völgyeken át; Kövek, virágok, Angyalok alvó szárnya), egy riport- és tanumánykönyve (Meditáció és beszélgetés) és több publikációja jelent meg irodalomtörténeti témákban. Műfordítási között szerepelnek Anne Michels, Paul Celan, Günther Deike, Gottfried Keller, Theodor Storm, Ion Mãrgineanu versei. Hat — hely- és irodalomtörténeti szempontból fontos — portréfilm (Szakály Ferenc, Mészöly Miklós, Baka István, Lázár Ervin, Csengey Dénes és H. Németh István életének egyes szakaszairól, valamint Illyés Gyula szellemi hagyatékáról) elkészítésének részese.